Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

Γιάννη Καραγεωργίου ἀπεδείχθης ἀνάξιος καὶ ἀνίκανος να προστατεύσῃς τὴν ἴδια σου τὴν μητέρα ἀπὸ τὴν δρακωνιανὴ λαίλαπα, καὶ ἰσχυρίζεσαι ὅτι θὲς νὰ σώσῃς ὅλον τὸν πλανήτη;;;;

Ὅλα τὰ χρόνια «πούλησες ἐπανάστασι» μὲ τῖς πλᾶτες τῆς γρῃᾶς μάνας σου, καθὼς κατηνάλισκες κηφηνοειδῶς τὴν περιουσία της καὶ ἐπιπλέον ὑπεθήκευες τὴν ΙΔΙΚΗ της περιουσία γιὰ τὴν ἱκανοποίησι τῶν συγγραφικῶν σου βίτσιων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κατασχεθῇ αὐτὴ ἡ περιουσία καὶ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκάσῃ ἡ μάνα σου καὶ νὰ ξεψυχήσῃ.


Ἄν δὲν ᾖσουν ἀλητήριος τεμπελόκοπρος θὰ ἔκανες «τὰ βίτσια σου» μὲ ἰδικὲς σου «πλᾶτες» καὶ δὲν θα στηριζόσουν σε περιουσίες ἄλλων, μητροκτόνε νεκρόφιλε αἱμομίκτα.

Ἡ ψυχικὴ νοῦσος ἐκ τῆς ὁποίης πάσχεις εἶναι αὐτὴ τοῦ «στρέφεσθαι νομοτελειακῶς ἐναντίον οἱουδήποτε συναναστρέφεσθαι», ἤτοι πάσχεις ἀπὸ -ἄϋλο- καρκίνο τοῦ πνεύματος. Μέσῳ τῆς νοσηρῆς σου καχυποψίης, βλέπεις «ἐχθρό» στοὺς πᾶντες προκαταβολικῶς, δι΄ αὐτὸ καὶ ἔχεις καταστρέψει ΑΠΑΣΕΣ τὶς φιλίες καὶ γενικῶς τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις ποὺ ἐξεκίνησες νὰ συνάπτῃς, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἰσόβιον μοναξιάν.

Εἶναι θέμα χρόνου να στραφῇς καὶ ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ Θεόδωρου.

Θεόδωρε ὁ λόγος ποὺ δὲν στρέφεται ἀκόμα ἐναντίον σου εἶναι ἐπειδῆ «στεγάζεται» καί «διαδικτυώνεται» δωρεάν στὸ κατάστημά σου.

Τὸ τερματικὸν σύμπτωμα τῆς νούσου θὰ ᾖναι ἡ στροφὴ ἐναντίον μέχρι καὶ τῆς ἴδιας τῆς μητέρας σου […]


Ὁ «ἀντι-μογγόλος» Καραγεωργίου θεωρεῖ τοὺς Μογγολῖδες Σολωμοῦ καὶ Ἠλιάκη, οἵτινες δὲν προσέφεραν τίποτα στὴν πατρῖδα (βλ. λοιπὰ ἄρθρα ἱστοσελίδος) καὶ οἵτινες δὲν ᾖσαν κἂν Ἕλληνες, ἀλλὰ ἑλληνόφωνοι τοῦρκος καὶ ἀλβανὸς ἀντιστοίχως, ὡς «Ἕλληνες Ἥρωες».

Ὁ Καραγεωργίου ἀποκαλεῖ «Ἕλληνες ἥρωες» δύο ἀνεγκεφάλους τουρκαλβανούς μὲ πασιφανῆ μογγολιδικὸ γονιδιακὸ φαινότυπο.

Γιατί «δε μᾶς τἄπες αὐτὰ» ὅταν συναντηθήκαμε;;;

Ὅταν ἤρθαμε στὸ Βόλο μᾶς ὑπεδέχθης ἐγκωμιάζοντάς μας γλοιωδῶς καὶ ἡ πρώτη σου κουβέντα ἦταν «συγχαρητήρια διότι συμβάλλατε στὴν ἀκύρωσι ἐκκινήσεως δρακωνιανῆς ἐπιχειρήσεως καὶ κατ’ ἐπέκτασιν Γ΄ΠΠ ἀναρτῶντας τὸ σῆμα μου περὶ ἐπερχομένου ἐμφανίσεως ἐξωγηΐνων». Λές νὰ ἀκυρώθηκε γι’ αὐτὸ ἡ ἐπιχείρησι ῥὲ κουραδολεβιέ;;;;

Γιατὶ δὲν ἐξέφρασες τὶς διαφωνίες σου ἐκεῖ ἀλλὰ τὸ ἔκανες ἐξ ἀποστάσεως μὲ τὸ ποὺ ἀναχωρήσαμε;;;;

Ὑπεκρίθης πάλι θηλυπρεπῶς κατὰ τὸ κόσκινο τὴν παλῃά σου τέχνη καὶ τώρα μοῦ ζητᾷς νὰ ἐπανεμφανισθῶ;;;;

Πότε θὰ ἐξέλθῃς ἀπὸ τὸ μουνὶ τῆς νεκρῆς πουτάνας ἰαχωβοῦς μάνας σου διὰ νὰ ἀντι-κρύσῃς τὸν κόσμο ἔξωθεν τῶν γιαχωβικῶν μουνοχείλων της;;;;

Θὲς νὰ σὲ κάνουμε νὰ αὐτοκτονήσῃς «ἐξ ἀποστάσεως», ἐρωτόμητρε βιτσιόζε ἀλλοπαρμένε μυξοβυζανιάρη σκατομαθημένε αἱμομίκτη μητραιδοιογλείφτη φερετρογάμη;;;;


Μέχρι σήμερα ἔμεινε σκοπίμως ἀνενόχλητη ἡ ἀνύπαρκτη «ΟΕΑ» ἀπὸ πόλεμο ἐπιχειρηματολογίας ἰσοπεδώσεως κειμένων της, καθὼς ᾖτο τακτικῶς ἄκαιρο να βληθῇ ἑλληνικὴ ὀργάνωσις (τοῦ ἕνὸς γελοίου ἀτόμου) τὴν στιγμὴ που ὑπάρχουν τόσα δρακωνιανὰ μουνόσκυλα στὸν πλανήτη. Ὅμως τώρα, ποὺ τὸ φαντασμένο ἀλλοπαρμένο ἀλαφροΐσκιωτο ὀργιοζωντόβολο «κλητὴρ – καφετζῆς – τοστιέρης τῆς ΟΕΑ» Γιάννης Καραγεωργίου ἔχει «ξεσαλώσει» σἂν χυλοπιτιασμένη ἀγάμητη ἀγριαδερφάρα πουτάνας κόρη ποὺ γαμήθηκε στὴν Συγγροῦ καὶ δὲν πληρώθηκε, ἦρθε ἡ ὧρα νὰ μάθῃ τὸ πανελλήνιο κοινὸ γιὰ τὸ ἐπιστημονικὸ …κομπογιαννίτικο κομποκαραγεωργίτικο ποιὸν καὶ κῦρος τῆς (ἀν)ὀργανώσεως:

Εἶς ἕν ἐκ τῶν προσφάτων ἐγχειριδίων σου (ἢ μᾶλλον …χοιριδίων πνευματικῶν σου καρπῶν), ἀναφέρεις ὅτι «τὰ σώματα Β΄ Διαστάσεως εἶναι χιλιάκις ἀραιότερα ἀπὸ τὰ τῆς Α΄ καὶ ἑπομένως χιλιάκις ὀγκωδέστερα».

Ὁ ὄγκος δῆλα δῇ τοῦ δευτεροδιαστασιακοῦ σώματος ἑνὸς ἀνθρώπου εἶναι χίλιες φορὲς μεγαλύτερος;;;;

Καὶ ποὺ χωρᾶνε τὰ δευτεροδιαστασιακὰ ὄντα ἐπάνῳ στὴν πρωτοδιαστασιακὴ Σελήνη;;;;

Πού χωράει ὁ «τριτοδιαστασιακὸς Γιαχβέ» -ὅστις πρέπει νὰ ἔχῃ σῶμα 1.000.000 φορὲς ὀγκωδέστερο ἀπὸ αὐτὸ ἑνὸς πρωτοδιαστασιακοῦ ὄντος- ἐπάνῳ στὴν «ναυαρχίδα πρώτης διαστάσεως» τὴν Σελήνη;;;;

Πώς δὲν προσκρούουν τὰ ἀραιότερα σκάφη ἐπάνῳ στὰ ἀραιότερα σώματά μας, ἅτινα ὑπάρχουν ταυτόχρονα καὶ ἁλυσιδωτά, καί «ἐκτείνονται» στοὺς τεραστίους ὄγκους ποὺ ἐσὺ διατείνεσαι;;;;

Καὶ τί συμβαίνει ἂν 2 ἄνθρωποι πεθάνουν δίπλα-δίπλα (πχ σε μία μάχη)? Πώς βολεύονται τὰ δύο δευτεροδιαστασιακὰ σώματά των;;;;

Πώς κατέληξες εἶς αὐτὸ τό ἑβραϊκό συμπέρασμα ῥε καθυστερημένε κόπανε τοῦ αἰδοίου τῆς παναηδίας μάνας σου;;;;;;;;

Μήπως, ὦ Παμμάλθαξ τῶν παμμαλθάκων, ἐφήρμοσες δια-διαστατικὴ Α.Δ.Μ. (Ἀρχὴ Διατηρήσεως Μάζης) συμβατικῆς φυσικῆς, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ ὅ ἵδιος ἀρνεῖσαι τὴν ἀπόλυτη ἰσχὺ τῆς ΑΔΜ;;;;

Μήπως, ὦ διανοητικῶς ἀνάπηρε νέο-Ἀϊνστάιν, ἐφήρμοσες τὸν τῦπο

Μ1 = Μ2 =>

(ρν)1 = (ρν)2, ὅπου 1: Α΄ διάστασι καὶ 2: Β΄ διάστασι

καὶ ἀφ’ οὗ ρ1 = 1000*ρ2 => ν2 = 1000*ν1 ????


Γιὰ νὰ σὲ ἐπαναφέρουμε ἀπὸ τὸ ἐκφυλιστικὸ κῶμα ἐντὸς τοῦ ὁποίου κωλοβαρᾷς τὶς τελευταῖες δεκαετίες, σοῦ γνωστοποιοῦμε ὅτι δὲν ἰσχύει διατήρησι (συμβατικῆς) μάζης κατὰ τὴν δια-διαστασιακὴ μετάβασι, ἤτοι τὰ ὄντα Β΄ διαστάσεως εἶναι ὄντως ἀραιότερα ὅμως ὄχι (ἀπολύτως) ὀγκωδέστερα, καθὼς «μειοῦται» ἡ μάζα των (μετατρέπεται εἶς ἐνέργεια ἀνωτέρων κραδασμῶν).

Σοῦ γνωστοποιοῦμε ἐπίσης ὅτι ἐξεκίνησες διανοητικὴ μονομαχία τόσο ἄνιση, ποὺ θὰ σὲ κάνῃ νὰ ξεράσῃς πρωκτόθεν (ἀπ’ τὸν κῶλο) τὸ δηλητηριασμένο ἰαχωβικὸ βυζόγαλο ποὺ ῥούφαγες ἀπ΄το μαστᾶρι τῆς παναγίδας μάνας σου.

Σοῦ γνωστοποιοῦμε ἐπίσης ὅτι κάθε ἀπάντησι ποὺ θὰ μᾶς προκαλῇς νὰ σοῦ πελάζουμε, θὰ περιέχῃ καὶ μία ἀποκάλυψι - ἀπόδειξι τῆς ἀμαθεῖας σου, ὅπως ἡ ἄνωθι, μέχρις ὅτου πάῃ «στράφι» ὅλο τό …ἔργο ζῳῆς σου, μητρογαμημένε τσιμπουκομαχαλά.

4 σχόλια:

 1. ΑΥΤΟΣ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΟ ΒΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΠΟΥΣΤΗΔΕΣ ΚΤΛ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΒΟΛΟΣ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΓΑΜΙΕΤΑΙ.ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΟ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΟΤΙ ΓΑΜΙΕΤΑΙ.ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟΝ ΚΑΡΦΩΝΑΝΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "ΑΝΤΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΝ"

  2017-02-02
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΠΟΧΩΡΗΣ - ΧΑΝ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ Ο.Ε.Α. ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΨΕΥΤΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ - Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

  http://anti-kentauron.blogspot.gr/2017/02/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή