Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

ΔΙΑΣΤΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΠΟΛΕΜΟΣ!!!
A man hides, changes names... . and He attacks
Bright, strong: cuts through the dark
In black holes, in distant dimensions He invades
For the dark night, for Unique moments.

The dawn breaks golden, the war gets stronger
I look for You, I ask for You, I scream Your name.

ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ

Εχετλαίος: Warrior, ancient guard, sign our path
"Another Spring the stars promise, an eagle holds the glory"
The dance begins, the war proclaim, High destructive flames
A galaxy talks for a tribe
In space walks this tribe.

ΠΟΛΕΜΟΣ!!!

Vacchic celebrations, Μαινάδες!!!
The mind of ΖΕΥΣ-ΖΑΓΡΕΥΣ
Εχετλαίος adored the sign of war
Death bursts and the oracles wake
As the temples take revenge

In a mystic realm, a new generation springs
And from a temple the weapons came in sight
Ancient sorcerer geometers, changes
The Diastric Fields Of War:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου