Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Η ΒΙΑ ΩΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΒΑΣΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

(γρφει Ναρχος)


σκησι βίας, τόσ σ τομικ σ κα σ συλλογικ πίπεδο, ποτελε τν πι γενναία κατάφασι το φαινομένου τς ζως. ργανισμός (μονάδα μάδα τόμων) πο σκε βία εναι κατ' ξοχήν -π βιολογικ ποψι- γις ργανισμός. βία μπορε ν σκται διακριτς βάσει κάποιου κώδικος δράσεως κα διακρίτως-τυφλά. διάκριτη βία εναι πι γν κα κατέργαστη μορφ βίας, χωρς ατ ν σημαίν τι εναι κα ξ ρισμο φελιμότερη. κτς π τν σωματικ βία, πάρχει κα ψυχολογική, ποία δύναται ν χ διάφορες κφάνσεις (συναισθηματική, θική, οκονομικ κ.λπ.), ὅπως καὶ ἡ διανοητική, γιὰ τὴν ὁποία ὅμως θὰ μιλήσουμε σὲ ἄλλο κεφάλαιο.

Τ σύμπαν δημιουργήθη δι βιαίων κοσμογονικν διαδικασιν· μοίως κα ζω στν πλανήτη. φυσικ πιλογ, δι τς πιβιώσεως κα πικρατήσεως τν πι προσαρμοστικν ζωϊκν εδν, εναι νας μείλικτος βιολογικς μηχανισμς πο δράζεται κυρίως στν βία, ετε ατ ναι πρωτογενς ετε δευτερογενής (δλα δ μυντική).

Τ ρρεν, δίως στν νθρωπο κα τ λοιπ πρωτεύοντα, εναι γενετικς προγραμματισμένο κα φυσιολογικς κατεσκευασμένο γι ν σκ βία. Πλημμυρισμένο μ τν ρμόνη τς πιθετικότητος (τεστοστερόνη) κα μ να μυϊκ σύστημα σύγκριτα δυνατότερο π ατ το θήλεος, εναι πιφορτισμένο π τν φύσι ν ρχ βιαίως π το δυνάμου φύλου, λλ κα ν νταγωνίζεται τ μόφυλα τομα γι τν νομ τς ξουσίας κα τν πόκτησι λικν πόρων. ποιος νδρας νστερνίζεται ερηνιστικς πόψεις, πορρίπτοντας οτως τν χρσι βίας, ντιστρατεύεται τν δια του τν φύσι καί, ς κ τούτου, δύναται ελόγως ν χαρακτηρισθ νώμαλος κα λαττωματικός.

σκησι βίας αξάνει τν ζωτικότητα κα μαχητικότητα το θύτου (τόμου μάδος τόμων), μ τν προϋπόθεσι, μως, τι δν συνοδεύεται π νοχές. να τομο/μάδα/θνος/φυλή (πως κα κάθε ζωϊκ εδος άτσα) δικαιοται ν προσπαθ ν πεκτείν τν ζωτικό του χρο ες βάρος τν νταγωνιστν του χωρς νδοιασμος ασθήματα οκτου, διότι δια ξέλιξι τν εδν συντελεται κυρίως μέσ ατς τς κατάπαυστης διαμάχης λων ναντίον λων.

Γι ν καταφέρ νας νθρωπος ν ναρμονισθ πλήρως μ τν νωτέρω φυσικ πραγματικότητα, εναι παραίτητο προηγουμένως ν χ παλλαγ π τ δεσμ τς θικς. Τ δυϊστικ ζεύγη καλό-κακό, δίκαιο-δικο, θικό-νήθικο, πως κα πασες ο θικς ξιολογήσεις κα τ θικ συστήματα, εναι συμβατικς πινοήσεις το νθρωπίνου γκεφάλου, ο ποες χρησίμευσαν φ' νς γι τν προαγωγ τς κοινωνικς ργανώσεως κα συμβιώσεως κα φ' τέρου γι τν χαληναγώγησι το παρξιακο στρές. ς ξηγήσουμε λίγο τ δεύτερο: μέσος νθρωπος, δυνατντας ν διανοηθ κα ποδεχθ τι ζωή του δν ξυπηρετε κανέναν νώτερο κοσμικ σκοπό, λλ ποτελε πλς να τυχαο, βιοχημικ φαινόμενο χωρς κάποιο βαθύτερο νόημα κα προκειμένου ν ποφύγ τίς -δύσκολα διαχειρίσιμες π ψυχολογικ ποψι- λογικς συνεπαγωγς μις τέτοιας παραδοχς, πιλέγει ν υοθετήσ ναν θικ κώδικα (π.χ. τ ξιακ σύστημα μις θρησκείας μις κοσμικς δεολογίας, πως νθρωπισμς οκολογία), γι ν νοηματοδοτήσ τν παρξί του. Μόνον νας γενετικς νώτερος νθρωπος χει τν δυνατότητα ν νστερνισθ τν μ λήθεια γι τ φαινόμενο τς ζως κα ν διαγάγ, μ ατν τν πίγνωσι, σορροπημένο βίο, ν ντιθέτως, λόγου χάριν, ο περισσότεροι θεοι (πο εναι ς π τ πλεστον ριστερίστικης/νθρωπιστικς ποκλίσεως) τείνουν σαφς ν γίνωνται παισιόδοξοι, μανιοκαταθλιπτικο κα ψυχολογικς σταθες/εάλωτοι. Πρέπει ν νήκ κάποιος στν φυσικ ριστοκρατία, γι ν μπορ ν ζ γις κα εθύμως χωρς κάποιο μεταφυσικό, ψυχολογικ στήριγμα κα χωρς πίστι σ κάποιο σύστημα θικς.

πιστρέφουμε στν περίπτωσι τς διακριτικς βίας: ατ σημαίνει τι κάποιος δικαιολογε συνειδητς τν χρσι βίας κα προβαίνει στν σκησί της γι συγκεκριμένους λόγους, ναντι συγκεκριμένων τόμων κα μ ρισμένη ντασι. Ατς κώδικας δράσεως ποικίλλει π νθρωπο σ νθρωπο κα χει μιγς συμβατικ ξία, φο δν στηρίζεται στν ναμφισβήτητο νόμο κάποιου περφυσικο ντος-αθεντίας πο τν θέσπισε, λλ ποτελε προϊν ποκειμενικς-προσωπικς προτιμήσεως συναρτωμένης πρς τς φυσικές-γενετικς προδιαθέσεις κάστου. ξετάζοντας τ ζήτημα π κραιφνς ξελικτικ σκοπιά, δυνάμεθα ν ποστηρίξουμε τι κάθε προσωπικς κώδικας δράσεως πο λειτουργε εεργετικ κα πρς φελος το φορέως του (δλα δ το κάστοτε τόμου πο τν σπάζεται κα τν φαρμόζει), κρίνεται πιτυχημένος κα ποτελεσματικός. παναλαμβάνουμε, φυσικά, τι καστος κώδικας ξιολογεται ξατομικευμένα κα χι καθολικς, καθότι λοι εναι συμβατικο κα πειδ κάθε νθρωπος χει διαφορετικ διοσυγκρασία, κοσμοαντίληψι κα νοοτροπία.

Κλείνοντας ατν τν συνοπτικ θέσι, ξίζει ν γίν ξεχωριστς λόγος γι τν θνικιστικ κα φυλετικ βία. Στς περιπτώσεις συλλογικς-μαδικς βίας, κώδικας δράσεως το γέτου τς γετικς μάδος πιβάλλεται στος κολούθους κα ρα σκησι βίας κδηλοται σ μεγάλο βαθμ μοιογενς, δι κα χει νισχυμένη ντασι κα ποτελεσματικότητα. νοπλη βία ν καιρ πολέμου δύναται (ν ατ κρίνεται βλαβς γι τ θνος) ν παρακάμπτ αχμαλώτους κα μάχους (γυνακες, παιδιά, λικιωμένους κ.λπ.) τς δίας φυλς, δλα δ ρίων Λευκν. Πρς τος μ λευκος δν συντρέχει κανένας λόγος διακριτικς βίας. Μπορον ν στοχοποιονται λοι νεξαρτήτως λικίας, φύλου κα θικς ποιότητος. Εναι θεμιτ κόμη κα συστηματικ γενοκτονία κα πλήρης ξαφάνισι νς μ λευκο θνους (π.χ. μ πλα μαζικς καταστροφς), διότι ατ καθ' αυτν σκησι φυλετικς-ατσιστικς βίας ναζωογονε κα κγυμνάζει τν φυλή, καθιστντας τν ξελικτικς σχυρότερη. Τ ατ σχύει κα γι τν περίπτωσι εσβολς λλοφύλων λαθρομεταναστν (δίως μουσουλμανικο θρησκεύματος φυλς μ γνωσμένη, φυσικ προδιάθεσι στ στυγερ γκλημα, πως, π.χ., ο -μογγολιδικς πιμειξίας- λβανο κα Γεωργιανοί) σ κράτη Λευκν. μοίως, διάκριτη βία εναι θεμιτ ν σκται κα ναντίον βραίων, Τσιγγάνων, μοφυλοφίλων, Τεκτόνων, νιάτων βαρέως ψυχοπαθν, παιδεραστν κα τόμων πάσης δεολογίας μ διαπιστωμένη ντεθνικ δρσι.

8 σχόλια:

 1. ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΑ ΜΑΜΟΘΡΕΥΤΑ ΠΙΘΗΚΟΕΙΔΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Ή ΠΡΟ-ΑΣΤΕΙΩΝ (ΠΑΡ' ΤΟ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ) ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΙΣ ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΕΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ
  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΠΕΟΚΡΟΥΣΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΙΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΛΥΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΗΛΥΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ
  ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΟΛΙΟ ΘΑ ΣΟΥ ΒΑΛΩ ΜΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙΣ
  ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΕ ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
  ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΛΟΓΟ
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΕΤΑΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΟΥ) ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΣΑΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΙΘΗΚΟΕΙΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΗΝ ΤΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΟΥ
  ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΒΟΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΝΕΟΤΑΤΑΡΟΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΕ ΝΕΑΡΧΕ ΒΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΕΒΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος Ψευτοποιητής9 Απριλίου 2015 - 4:41 π.μ.

  Από του πλήθους τη λαλιά
  δεν βγαίνει χελιδόνι.
  Απ'των πολλών τη σκοτεινιά
  ήλιος δεν ξημερώνει.

  Των άγνωρων μαζών τ'αυτιά
  συμφέρον τα βουλώνει.
  Ανθρώπων συνετών μιλιά
  τον νου τους δεν ζυγώνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΗ ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΕΔΩ ΠΕΡΑ?
  ΗΜΙΜΑΘΗ ΔΥΠΟΔΑ.
  ΤΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΛΑΚΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΘΕΤΕ...........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ Ή ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΕΒΡΑΙΟ-ΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ Ο.Ε.Α. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΕΒΡΑΙΟ-ΜΟΓΓΟΛΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΠΟΧΩΡΗ-ΧΑΝ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΤΡΟΙΑΣ ΑΜΑΖΟΝΙΑΣ ΕΡΓΚΕΝΕΚΟΝ

  http://anti-kentauron.blogspot.gr/2016/01/blog-post_23.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο ΓΑΤΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΕΠΕΙΔΗ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ «ΕΧΕΖΕ ΣΤΙΣ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ»

  http://anti-kentauron.blogspot.gr/2016/02/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ...ΘΑ ΦΑΤΕ ΚΑΛΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΔΑΝΙΚΟΣ ΡΗΤΟΡΑΣ

  Εμφανίζεται φτωχοντυμένος, με αυστηρό ήθος.
  Χειρονομίες πολλές· περισπούδαστο ύφος.
  Μιλάει γρήγορα, παθιασμένα, σοβαρά.
  Για τον αδύναμο, γεμάτος κατανόηση, συμπόνια,
  αμείλικτος απέναντι στον ισχυρό.
  Σαν, όμως, τελειώσει η παράσταση
  και ο λαός γυρίσει την πλάτη
  (έχοντας στ’ αυτιά έναν γλυκό ερεθισμό),
  στρέφεται προς τους άρχοντες, κλείνει το μάτι
  και αυτοί τον ραίνουν με τίτλους και νομίσματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Για να σας γίνουν ιδιαιτέρως τραγανά τα τηγανιτά μύδια, να προσθέτετε ενα μπέικιν πάουντερ στο αλεύρι που τα βουτάτε. Επίσης, λιγη πάπρικα δίνει εξτρα νοστιμιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή