Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΤΩΝΑ (ΑΞΙΟΧΟΣ)

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥ ΑΞΙΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ:

ΑΞΙΟΧΟΣ: Αὐτὰ ἔτσι ἔγιναν, Σωκράτη, καὶ ἐγὼ βέβαια ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν βαρέθηκα τὸ βῆμα καὶ κανὲν πρᾶγμα δὲν μοῦ ἐφάνη πιό ἐνοχλητικὸν ἀπὸ τὴν πολιτικήν. Αὐτὸ εἶναι φανερὸν εἰς ὅσους ἠκολούθησαν τὸ ἔργον τοῦτο. Διότι ἐσὺ μὲν ὁμιλεῖς ἔτσι διότι παρατηρεῖς τὰ πράγματα ἀπὸ μακρυά, ἡμεῖς ὅμως τὰ γνωρίζομεν ἀκριβέστερον διότι ἔχομεν πεῖραν. Διτι λας, φλε Σωκρτη, εναι χριστος, ψκορος, σκληρς, φθονερς, παδευτος, σν ν μαζεεται π χλον κ πσης γωνας κα π βιαους φλυρους, κενος δ πο ναμιγνεται μ ατν εναι πολ θλιτερος.
* * *

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ὥστε ὄχι εἰς θάνατον, ἀλλ' εἰς ἀθανασίαν θὰ περιέλθῃς, ὦ Ἀξίοχε, οὔτε θὰ στερηθῇς τὰ ἀγαθά, ἀλλὰ θὰ ἔχῃς εἰλικρινεστέραν τὴν ἀπόλαυσιν, οὔτε θὰ ἔχῃς ἀναμείκτους μὲ θνητὸν σῶμα τὰς ἡδονάς, ἀλλ' ἀμιγεῖς πάσης λύπης. Διότι πρὸς τὰ ἐκεῖ θὰ ὑπάγῃς ἀπΟμονωθεὶς ἀπ' αὐτὴν τὴν εἱρκτήν, ἐκεῖ ὅπου ὅλα εἶναι χωρὶς πόνους καὶ στεναγμοὺς καὶ ἀγήρατα, βίος δὲ ἥσυχος καὶ χωρὶς κακά, ετυχν ες συχαν σλευτον κα πανταχθεν θεωρν τν φσιν, φιλοσοφν χι χριν το χλου κα πρς θατρον,  λλ χριν τς γνησας λθειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου